Nie każdy lubi pracować pod presją czasu i z terminami na ramieniu. Są też tacy, którzy chcą uniknąć stresu w życiu, tym zawodowym również. I choć daleko nam od hołdowania wszelkim koncepcjom rozdzielającym człowieka ze stresem, który jakby nie było jest nieodłączną częścią jego życia, powołujemy się na spis zawodów, w których występuje mniej powodów do produkcji kortyzolu.

 

Laurence Shatkina, ekspert ds. kariery, wspólnie z amerykańską edycją portalu Business Insider sporządził listę zawodów, w których ryzyko stresu jest stosunkowo niskie.  Im niższy wskaźnik przy zawodzie, tym niższy poziom stresu. Jesteście ciekawi, jakie posady trafiły do czołówki? Przyjęta skala to 1-100. Oto pierwsza dziesiątka.

10.Geofizyk

Narażenie na stres: 63.

W Ameryce osoba zajmująca się geofizyką zarobi rocznie ponad 100 tys. dolarów, czyli jakieś 410 tys. zł. Do wykonywania tego zawodu potrzebne są wyższe wykształcenie oraz znajomość składu i struktury Ziemi.

9.Astronom

Narażenie na stres: 62.

Zdziwieni? Obserwacja i badanie zjawisk astronomicznych potrafią przynieść amerykańskiemu pracownikowi ponad 110 tys. dolarów (430 tys. zł). By dostać taką posadę konieczne są studia wyższe i doktorat.

8.Fizyk

Narażenie na stres: 61.

Przeprowadzanie badań, doświadczeń, analizowanie i tworzenie teorii z dziedziny fizyki przynosi około 118 tys. dolarów (465 tys. zł), wymaga wyższego wykształcenia i doktoratu.

7.Inżynier biomedyczny

Narażenie na stres: 61.

Analizowanie i rozwiązywanie problemów w biologii i medycynie, które mają przełożyć się na poprawę opieki nad pacjentem może być ekscytujące i nie musi być stresujące. Do zdobycia tej ciepłej posadki, która przynosi w USA 91 tys. dolarów rocznie (335 tys. zł w Polsce) konieczne jest inżynierskie wykształcenie.

6.Politolog

Narażenie na stres: 61.

Licencjat lub magisterka pozwolą na prowadzenie badań nad rozwojem i funkcjonowaniem systemów politycznych. W Polsce ciężko znaleźć po tym kierunku pracę, natomiast w USA przyniosłaby ona 103 tys. dolarów w skali roku.

 

5.Inżynier rolnik

Narażenie na stres: 61.

Konieczna znajomość technologii, inżynierii i nauk biologicznych. Zarobek ok. 78 tys. dolarów w USA.

  1. Analityk

Narażenie na stres: 59.

Znajomość metod statystycznych niezbędnych do gromadzenia i analizowania danych jest potrzebna na stanowisku analityka, które w USA przyniosłoby ok. 84 tys. dolarów w roku (330 tys.).

3.Ekonomista

Narażenie na stres: 59.

Musi znać teorie ekonomiczne i prowadzić badania. Wszystko za 110 tys. zielonych w roku.

2.Geograf

Narażenie na stres: 58.

Bada powierzchnię Ziemi, prowadzi badania nad skutkami działalności człowieka w określonym regionie. Zarabia ok. 75 tys. dolarów.

1.Matematyk

Narażenie na stres: 57.

Znajomość matematyki popłaca wynagrodzeniem rzędu 112 tys. dolarów (oczywiście w USA). Oto najmniej stresujący zawód, do którego wykonywania potrzebne jest oczywiście wyższe wykształcenie i umiejętność zastosowania matematycznych technik w nauce i gospodarce.

Polecamy także inne artykuły z naszego działu Rynek pracy:

Etykieta w open space

Autor artykułu

Magdalena Miler

Wszystkie wpisy autora